ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

NOVÁ VOLNÁ MÍSTA

Montér / kanalizační potrubí
Ústecký kraj
podrobnosti...

Pracovník výroby - svařování
Pardubický kraj
podrobnosti...

Vedoucí údržby
Pardubický kraj
podrobnosti...

HYPOTEČNÍ SPECIALISTA
Pardubický kraj
podrobnosti...

Operátor call centra
Pardubický kraj
podrobnosti...

Práce v ČR

PRÁCE V ČR - nabídka pracovních pozic


Nabízená pracovní pozice (beta verze)
Vedoucí údržby v oboru Chemie a potravinářství
Region výkonu práce: Pardubický kraj
Nástup možný po dohodě

Pro významnou českou firmu Mangan Chvaletice, s.r.o., dceřinou společnost zahraniční korporace, hledáme vhodnou kandidátku / kandidáta pro pozici Vedoucí údržby zkušební jednotky (výroba vysoce čistého manganu a vysoce čistého síranu manganatého).

Po odborné i organizační stránce přímým nadřízeným pozice je vedoucí manažer zkušební jednotky.

Profil společnosti / korporace: vývoj nového zařízení pro výrobu vysoce čistého manganu, založeného na recyklaci ložisek hlušiny.

Místo výkonu práce: Chvaletice.

POŽADAVKY

VŠ/SŠ v oboru strojním, případně elektro.
Praxe v údržbě chemického (případně podobného) provozu minimálně 5 let, z toho alespoň 2 roky na pozici vedoucího / řídícího pracovníka provozu (nebo jeho zástupce).
Zkušenost s údržbou zařízení v chemické či podobné výrobě (plánování a provádění údržby výrobního zařízení, zajišťování náhradních dílů, preventivní údržba, dokumentace údržby, řízení pracovníků, bezpečnost práce a ochrany ŽP).
Schopnost jednat s interními a externími partnery.
Znalost ČJ a AJ na úrovni běžné komunikace.
Znalost PC (MS Office) na úrovni umožňující zpracování a reporting výsledků.
Základní znalosti sytému ISO 9001.
Flexibilita a schopnost učit se.
Manuální zručnost výhodou.

PRACOVNÍ NÁPLŇ

Plánování údržby, zajišťování náhradních dílů a externích služeb a organizace práce v oblasti údržby tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz výrobního zařízení ověřovací a testovací jednotky.
Příprava a realizace plánů údržby a jejich vyhodnocení.
Odpovědnost za školení a rozvoj podřízených pracovníků.
Zajištění údržby pomocí vlastních a externích kapacit, vyhodnocování spolehlivosti zařízení.
Odpovědnost za dodržování pravidel BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s chemikáliemi a odpady.

NABÍDKA

Firemní kultura na vysoké úrovni. Mezinárodní a přátelské pracovní prostředí.
Velmi konkurenční a nadstandardní mzdové ohodnocení odvíjející se od zkušeností a praxe.
5 týdnů dovolené.
Trvalý pracovní poměr, doba neurčitá.
Zkušební doba 3 měsíce.
Technické vybavení náležející k pozici.

Oslovila-li Vás naše nabídka a chcete se ucházet o tuto pracovní pozici, zašlete nám svůj životopis na uvedený kontakt společnosti ETHIC HR, která rovněž realizuje předvýběr vhodných uchazečů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutím svých osobních údajů formou pošty, e-mailu nebo i z jiných veřejných zdrojů jako např. prostřednictvím internetových pracovních portálů, udělujete naší společnosti dobrovolný souhlas k nakládání s osobními údaji v tomto rozsahu:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat pro personální agenturu ETHIC HR, s.r.o., IČ: 27489477, sídlo Sukova třída 1556, 53002 Pardubice, dávám souhlas k jejich zpracování, uchování v databázi ETHIC HR, jakožto správci, a jejich poskytnutí třetím osobám prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě za účelem získání zaměstnání pro mou osobu u klientů společnosti ETHIC HR do 31.12.2021, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Beru na vědomí a souhlasím, že může nastat situace, kdy majitelem zaměstnavatele je zahraniční vlastník, anebo vedení společnosti zaměstnavatele je mimo země EU, kde nemusí být uzákoněna odpovídající ochranu osobních údajů. Jejich předání však může být nezbytné pro účely výběrového řízení a za účelem získání zaměstnání pro Vás v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679.
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům (třetím osobám), jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to jen v míře nezbytné pro účely zpracování.
Souhlasím, aby společnost ETHIC HR, s.r.o. dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí.
Souhlas bude automaticky prodloužen vždy o dalších 12 měsíců, pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou ze strany uchazeče. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.“

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

1. Oprava či doplnění nepřesných, neaktuálních nebo nepravdivých osobních údajů.
2. Omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech.
3. Odvolání souhlasu s uchováním dat a jejich výmaz, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány.
4. Odvolání souhlasu s uchováním dat a jejich výmaz zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně.


Veškeré služby společnosti ETHIC HR jsou pro uchazeče o zaměstnání bezplatné.

design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz