ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

NOVÁ VOLNÁ MÍSTA

Vedoucí výroby
Pardubický kraj
podrobnosti...

Obchodní zástupce
Pardubický kraj
podrobnosti...

HYPOTEČNÍ SPECIALISTA
Pardubický kraj
podrobnosti...

Referent – mezinárodní spedice
Středočeský kraj
podrobnosti...

Koordinátor; personální agentura
Pardubický kraj
podrobnosti...

Práce v ČR

PRÁCE V ČR - nabídka pracovních pozic


Nabízená pracovní pozice (beta verze)
POMOCNÝ ELEKTRIKÁŘ v oboru Technika a Elektrotechnika
Region výkonu práce: Ústecký kraj
Nástup možný po dohodě

Hledáte v Německu pracovní uplatnění jako pomocný Elektrikář?

Jestliže ano, a níže uvedený popis práce i podmínek se Vám líbí a Vy máte rovněž co nabídnout, pošlete nám několik vět o sobě, nejlépe životopis v německém jazyce.

Co můžete očekávat:

Místo výkonu práce: převážně Berlín, případně blízké okolí.
Zaměstnavatelem je silná německá společnost.

Měsíční mzda v čistém podle praxe: 1600 – 2500,- EUR. (Tarifní mzda podle německého systému odměňování.)
Pracovní doba je 8 hodin denně.
Pracovní smlouva na dobu neurčitou uzavřená přímo s německou firmou.
25 pracovních dní dovolené v roce. Počet dní dovolené roste s počtem odpracovaných let u zaměstnavatele.
Pomoc s nalezením ubytování v blízkosti zaměstnavatele.
A další výhody.

Co bude náplní práce:

Podpora při vykonávání elektrotechnických prací podle plánu.
Pokládka a zapojování kabelů elektrického vedení, zejména v prostoru kolejišť.
Instalace osvětlení včetně LED techniky.
Stavba rozdělovačů a jejich zapojení.

Požadavky na uchazeče:

Vyučení nebo SŠ v technickém oboru podmínkou.
Základní zkušenosti z elektrotechniky / elektromontáže podmínkou.
Znalost němčiny alespoň pro základní dorozumění s mistrem je podmínkou. (Úroveň B1, minimálně však A2 – co znamenají tyto úrovně si můžete přečíst dále v textu.)
Dovednost čtení technického výkresu.
Vážný zájem o práci v Německu.
Ochota pracovat i v noci / o víkendu / svátky (za příplatek).
Slušné jednání, zodpovědnost, spolehlivost. Trestní bezúhonnost.
Dobrý zdravotní stav.
Termín nástupu ihned nebo dohodou.

Rozlišení jazykové znalosti cizího jazyka – úrovně:

Uživatel jazyka na jazykové úrovni B1 rozumí hlavním myšlenkám vstupních informací, které se týkající běžných témat, s nimiž se pravidelně setkává v práci, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Uživatel jazyka na jazykové úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujících se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm, rodině, nakupování, bydlišti a svém městě a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných vět, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnutnějších potřeb.


Předvýběr vhodných kandidátů realizují společnosti Globkon GmbH a SMART Career a ETHIC HR.

Výběrový pohovor se uskuteční nejprve v telefonické podobě, následně v kanceláři (Německo – Altenberg, nedaleko Cínovce) nebo na některé z našich poboček v Praze, Pardubicích nebo Brně. V závislosti na aktuální epidemiologické situaci v Německu a ČR.


Informace pro vybrané uchazeče:

- Jednosměrnou dopravu do Německa hradí zaměstnavatel.
- Pokud cestuje zaměstnanec vlastním vozem, je částka vypočtena dle koeficientu 0,12,- EUR/km. V této částce je obsažena spotřeba PHM i opotřebení vozidla.
- Doprava do práce v rámci Berlína: do sídla firmy je zpravidla v docházkové vzdálenosti nebo několik stanic MHD. Berlín má velice dobré pokrytí MHD 24 hodin denně.
- Doprava do práce mimo Berlín: pokud je vykonávaná činnost mimo Berlín, zaměstnanec je dopraven na náklady zaměstnavatele skupinově vlastním vozovým parkem nebo veřejnou dopravou, anebo individuálně služebním vozidlem.
- V případě práce mimo Berlín náleží zaměstnanci diety, dle zákonných podmínek.
- Při delším pobytu mimo Berlín mezi 8 -24 hodinami je to 14 EUR, při pobytu delším než 24 hodin mimo Berlín je to 28 EUR.


Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutím svých osobních údajů formou pošty, e-mailu nebo i z jiných veřejných zdrojů jako např. prostřednictvím internetových pracovních portálů, udělujete naší společnosti dobrovolný souhlas k nakládání s osobními údaji v tomto rozsahu:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat pro Globkon GmbH / ETHIC HR, dávám souhlas k jejich zpracování, uchování v databázi Globkon GmbH / ETHIC HR, jakožto správci, a jejich poskytnutí třetím osobám prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě za účelem získání zaměstnání pro mou osobu u klientů společnosti Globkon GmbH / ETHIC HR do 31.12.2021, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Beru na vědomí a souhlasím, že může nastat situace, kdy majitelem zaměstnavatele je zahraniční vlastník, anebo vedení společnosti zaměstnavatele je mimo země EU, kde nemusí být uzákoněna odpovídající ochranu osobních údajů. Jejich předání však může být nezbytné pro účely výběrového řízení a za účelem získání zaměstnání pro Vás v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679.
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti a dále zaměstnavatelům (třetím osobám), jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to jen v míře nezbytné pro účely zpracování.
Souhlasím, aby společnost Globkon GmbH / ETHIC HR dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí.
Souhlas bude automaticky prodloužen vždy o dalších 12 měsíců, pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou ze strany uchazeče. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.“

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

1. Oprava či doplnění nepřesných, neaktuálních nebo nepravdivých osobních údajů.
2. Omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech.
3. Odvolání souhlasu s uchováním dat a jejich výmaz, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány.
4. Odvolání souhlasu s uchováním dat a jejich výmaz zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně.


Veškeré služby společnosti ETHIC HR jsou pro uchazeče o zaměstnání bezplatné.

design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz