ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

NOVÁ VOLNÁ MÍSTA

Programátor MCU
Pardubický kraj
podrobnosti...

Operátor call centra
Královehradecký kraj
podrobnosti...

Svařování plastů
Pardubický kraj
podrobnosti...

Obchodník po telefonu
Královehradecký kraj
podrobnosti...

Projektant - vodní hosp. a kraj.
Pardubický kraj
podrobnosti...

Práce v ČR

PERSONÁLNÍ AGENTURA

Ethic-hr - agentura práce ETHIC HR je českou personální a poradenskou společností, která si klade za cíl poskytovat firmám komplexní služby a individuální přístup v oblasti personálního řízení a bezplatné poradenství všem uchazečům o zaměstnání bez rozdílu jejich kvalifikace, zaměření, dosavadní praxe a pracovních zkušeností.

O NÁS

Zaměřujeme se jak na vyhledávání a výběr kvalifikovaných specialistů nebo odborných manažerů, tak i na jednotlivce relativně nesnadněji uplatnitelné v pracovní sféře a s tím související personální poradenství. Nabízíme pomoc pro případy, kdy je nutno řešit umísťování propouštěných zaměstnanců, včetně personálně-právního poradenství či konzultací. Podle požadavků zákazníka nastavíme “na míru“ systémy motivace, hodnocení či odměňování.
Netvrdíme o sobě, že jsme významnou, absolutně výjimečnou, nejlepší či snad největší personální agenturou s univerzálním know-how fungujícím za všech okolností a vždy stoprocentně úspěšným náhledem na běh věcí příštích. Nejsme dceřinným subjektem jiné agentury, nemáme ani vazbu na nějakou nadnárodní společnost. Náš základní pracovní tým (včetně externích spolupracovníků), je složen ze zkušených praktiků personálního řízení, specialistů na pracovní právo, psychologii a management, prověřených lety praxe ve svých oborech a se znalostí aktuálního dění, požadavků a trendů v dané oblasti.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

Ethic-HR - vztah k zákazníkovi Každý z týmu ETHIC HR se vyznačuje vysokou mírou loajality, flexibility a přesnosti vůči našim klientům a diskrétním partnerským přístupem spojeným s empatií a důvěrou při jednání s našimi kandidáty, uchazeči o zaměstnání. Veškerou naši aktivitu směrujeme tak, abychom dostáli základním mezilidským hodnotám a etickým principům. Podstatou našeho podnikatelského záměru je jednak dlouhodobý a partnerský vztah s klienty, kdy respektujeme a hájíme jejich zájmy a specifické potřeby a zároveň je reprezentujeme při kontaktu s kandidáty, jednak otevřený, realistický a vstřícný přístup vůči všem uchazečům o zaměstnání, a to za plného respektování jejich lidské jedinečnosti. Našim cílem je orientace na člověka v pracovním prostředí a související, neoddělitelné naplnění jeho odpovídajících osobních, osobnostních a profesních potřeb.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se na spolupráci s Vámi!


design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz